Darowizny na rzecz Fundacji

Chcesz nam pomóc w realizacji zadań statutowych? Jednym ze sposobów jest wpłata darowizny na konto Fundacji. Osoby fizyczne, a także spółki osobowe, mogą odliczyć od kwoty do opodatkowania 6% dochodu (PIT), a osoby prawne 10% dochodu (CIT).

Wystarczy dokonać wpłaty na główne konto bankowe Fundacji:
nazwa odbiorcy: Fundacja Ninja Warrior
numer konta: 
23 1750 0012 0000 0000 3883 3348 (Raiffeisen Polbank)
tytułem: 
darowizna na cele statutowe fundacji.

 

Celem Fundacji jest inicjowanie i wspieranie rozwoju sportu, kultury, edukacji, sztuki, nauki, przede wszystkim zaś:

  1. Popularyzacja idei biegania jako najprostszej formy aktywnego wypoczynku.
  2. Promowanie kultury fizycznej.
  3. Promowanie zdrowego trybu życia.
  4. Działalność charytatywna.
0